Λήψη OBS Studio

Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να κατεβάσετε το OBS Studio.
Είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα και πολλαπλών πλατφόρμων λογισμικό για την εγγραφή βίντεο και την ζωντανή μετάδοση.

Με το OBS Studio, μπορείτε να μεταδώσετε στο Twitch, YouTube, Facebook, Huya, Douyu, VK, και οποιοδήποτε άλλο RTMP server.

Υπάρχουν διαθέσιμες εκδόσεις για Windows, macOS, και Linux. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το OBS Studio από πηγαίο κώδικα.

Λήψη του OBS Studio για Windows

File Size Release date
OBS Studio 30.1.2 Installer
64-bit
127.13 MB 05.04.2024 23:01 UTC
OBS Studio 30.1.2 ZIP
64-bit
140.57 MB 05.04.2024 23:00 UTC

Απαιτήσεις Συστήματος

 • Windows 11
 • Windows 10 έκδοση 1809 ή νεότερη

Αν χρειάζεστε το OBS Studio για παλαιότερα ή 32-bit Windows, κατεβάστε το OBS Studio 27.2.4.

Φορητή Λειτουργία OBS Studio

Για να κάνετε το OBS Studio φορητό, δηλαδή να αποθηκεύετε όλα τα δεδομένα του προγράμματος όπως ρυθμίσεις, προφίλ, σκηνές, αρχεία καταγραφής κ.λπ., στον ίδιο φάκελο με το πρόγραμμα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Κατεβάστε την έκδοση ZIP από τον παραπάνω πίνακα.
 2. Αποσυμπιέστε το κατεβασμένο αρχείο στον επιθυμητό σας φάκελο.
 3. Δημιουργήστε ένα νέο κενό αρχείο .txt σε αυτόν τον φάκελο και δώστε του το όνομα obs_portable_mode.txt.
Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει το αρχείο obs_portable_mode.txt στον φάκελο του OBS Studio

Όταν αυτό το αρχείο βρίσκεται στον φάκελο του OBS Studio, λειτουργεί σε φορητή λειτουργία.

Λήψη του OBS Studio για macOS

File Size Release date
OBS Studio 30.1.2 Installer for macOS
64-bit
168.39 MB 05.04.2024 22:20 UTC

Απαιτήσεις Συστήματος

 • Intel ή Apple Silicon CPU
 • Συμβατή με OpenGL 3.3 GPU
 • macOS 11 (“Big Sur”) ή νεότερο

Λήψη του OBS Studio για Linux

Προαπαιτήσεις για την Εγκατάσταση του OBS Studio στο Linux

 • Υποστήριξη OpenGL 3.3 ή νεότερη απαιτείται για να χρησιμοποιήσετε το OBS Studio στο Linux.
  • Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του OpenGL που υποστηρίζεται από το σύστημά σας πληκτρολογώντας glxinfo | grep "OpenGL" στο Terminal.
 • Προτείνεται η έκδοση xserver-xorg 1.18.4 ή νεότερη για να αποφύγετε πιθανά ζητήματα απόδοσης με ορισμένες λειτουργίες του OBS, όπως ο προβολέας πλήρους οθόνης.
 • Πρέπει να εγκατασταθεί το module v4l2loopback-dkms για υποστήριξη εικονικής κάμερας. Μπορείτε να το εγκαταστήσετε με την ακόλουθη εντολή:
  • Βασισμένο στο Debian/Ubuntu:
   sudo apt install v4l2loopback-dkms
  • Βασισμένο στο Red Hat/Fedora:
   sudo dnf install kmod-v4l2loopback
  • Βασισμένο στο Arch Linux/Manjaro:
   Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πακέτο κεφαλίδων του πυρήνα για τον τρέχοντα πυρήνα σας προηγουμένως, ή το module δεν θα εγκατασταθεί πλήρως.
   sudo pacman -Sy v4l2loopback-dkms

Υποστηριζόμενες Εκδόσεις OBS Studio για Linux

Το OBS Project διατηρεί δύο επίσημες, υποστηρι ζόμενες εκδόσεις του OBS Studio για Linux: Ubuntu και Flatpak.

Η διανομή Flatpak συνιστάται για μη Ubuntu διανομές.

Ubuntu

 • Ενεργοποιήστε το multiverse repo στο κέντρο λογισμικού του Ubuntu.
 • Εγκαταστήστε το OBS Studio στο Ubuntu 18.04 ή νεότερη έκδοση χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εντολές:
  sudo add-apt-repository ppa:obsproject/obs-studio
  sudo apt update
  sudo apt install obs-studio

Flatpak

 • Εγκαταστήστε το OBS Studio από το Flathub.

Λήψη πηγαίου κώδικα

Πηγαίος κώδικας του OBS Studio 30.1.2:

Ο τελευταίος πηγαίος κώδικας του OBS Studio (κύριος κλάδος):

Αποθετήριο GitHub