Tải OBS Studio

Trên trang này, bạn có thể tải xuống OBS Studio.
Đây là phần mềm miễn phí, mã nguồn mở, và đa nền tảng cho việc ghi video và phát trực tiếp.

Với OBS Studio, bạn có thể phát trên Twitch, YouTube, Facebook, Huya, Douyu, VK, và bất kỳ máy chủ RTMP nào khác.

Có các phiên bản dành cho WindowsmacOS, và Linux . Bạn cũng có thể xây dựng OBS Studio từ mã nguồn.

Tải OBS Studio cho Windows

File Size Release date
OBS Studio 30.1.2 Installer
64-bit
127.13 MB 05.04.2024 23:01 UTC
OBS Studio 30.1.2 ZIP
64-bit
140.57 MB 05.04.2024 23:00 UTC

Yêu cầu Hệ thống

 • Windows 11
 • Windows 10 phát hành 1809 hoặc mới hơn

Nếu bạn cần OBS Studio cho Windows phiên bản cũ hơn hoặc 32-bit, tải OBS Studio 27.2.4.

Chế độ Di động OBS Studio

Để tạo OBS Studio thành chế độ di động, tức là lưu trữ tất cả dữ liệu chương trình như cài đặt, hồ sơ, cảnh, nhật ký, v.v., trong cùng một thư mục với chương trình, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tải phiên bản ZIP từ bảng trên.
 2. Giải nén tệp đã tải xuống vào thư mục mong muốn của bạn.
 3. Tạo một tệp .txt mới trống trong thư mục đó và đặt tên nó là obs_portable_mode.txt.
Ảnh chụp màn hình cho thấy tệp obs_portable_mode.txt trong thư mục OBS Studio

Khi tệp này tồn tại trong thư mục OBS Studio, nó sẽ chạy ở chế độ di động.

Tải OBS Studio cho macOS

File Size Release date
OBS Studio 30.1.2 Installer for macOS
64-bit
168.39 MB 05.04.2024 22:20 UTC

Yêu cầu Hệ thống

 • CPU Intel hoặc Apple Silicon
 • GPU tương thích với OpenGL 3.3
 • macOS 11 (“Big Sur”) hoặc phiên bản sau

Tải OBS Studio cho Linux

Yêu cầu Trước khi Cài đặt OBS Studio Linux

 • OpenGL 3.3 hoặc mới hơn là cần thiết để sử dụng OBS Studio trên Linux.
  • Bạn có thể kiểm tra phiên bản OpenGL mà hệ thống của bạn hỗ trợ bằng cách gõ glxinfo | grep "OpenGL" trong Terminal.
 • Phiên bản xserver-xorg 1.18.4 hoặc mới hơn được khuyến nghị để tránh các vấn đề về hiệu suất với một số tính năng trong OBS, như máy chiếu toàn màn hình.
 • Module v4l2loopback-dkms phải được cài đặt để hỗ trợ camera ảo. Bạn có thể cài đặt nó với lệnh sau:
  • Dựa trên Debian/Ubuntu:
   sudo apt install v4l2loopback-dkms
  • Dựa trên Red Hat/Fedora:
   sudo dnf install kmod-v4l2loopback
  • Dựa trên Arch Linux/Manjaro:
   Bạn sẽ cần phải cài đặt gói tiêu đề hạt nhân cho hạt nhân hiện tại của bạn trước, hoặc module sẽ không được cài đặt hoàn toàn.
   sudo pacman -Sy v4l2loopback-dkms

Phiên Bản OBS Studio Hỗ Trợ cho Linux

Dự án OBS duy trì hai phiên bản Linux chính thức, được hỗ trợ của OBS Studio: Ubuntu và Flatpak.

Phân phối Flatpak được khuyến nghị cho các phân phối không phải Ubuntu.

Ubuntu

 • Kích hoạt kho multiverse trong trung tâm phần mềm Ubuntu.
 • Cài đặt OBS Studio trên Ubuntu 18.04 hoặc phiên bản sau bằng các lệnh sau:
  sudo add-apt-repository ppa:obsproject/obs-studio
  sudo apt update
  sudo apt install obs-studio

Flatpak

 • Cài đặt OBS Studio từ Flathub.

Tải mã nguồn

Mã nguồn của OBS Studio 30.1.2:

Mã nguồn mới nhất của OBS Studio (nhánh master):

Kho GitHub